[11 เม.ย. 66] สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสงานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น.

ม่วนซื่น สงกรานต์และปีใหม่ไทย 2566

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสงานประเพณีสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 10 เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน “ปิ่นโต สุขใจ” กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสงานประเพณีสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 10 เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน “ปิ่นโต สุขใจ” กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวแสดงมุทิตาจิต และนำรดน้ำขอพร ต่อท่านผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งโดยพร้อมเพียงกัน