[11 เม.ย. 66] ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 “ชีวิตดีวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น.
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ช่วง 7 วันอันตราย 11-17 เมษายน 2566 โดยใช้หัวข้อรณรงค์ “ชีวิตดีวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ