[11 เม.ย. 66] ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมสถานีสุขภาพชุมชน (health station) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง และบ้านเหล่าเขวา จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

“NCD by 3 หมอ จังหวัดอำนาจเจริญ”

Innovation Health Care เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมสถานีสุขภาพชุมชน (health station) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อำเภอเมือง และบ้านเหล่าเขวา ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านเหล่าเขวา ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมสถานีสุขภาพชุมชน (health station) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านเหล่าเขวา ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่และอสม. และติดตามนโยบายสำคัญของพื้นที่ Innovation health care เขตสุขภาพที่ 10 “NCD by 3 หมอ จังหวัดอำนาจเจริญ”