[10 ส.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง

10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ซึ่งมีการนำเสนอการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี และโซน 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและโซน 4 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 ระดับเขตสุขภาพ โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ซึ่งมีการนำเสนอการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี และโซน 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและโซน 4 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์