[8 พ.ย. 65] นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี