[1 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่10 เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก (OPD เด็ก) ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก (OPD เด็ก) ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี