[2ต.ค.65] สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 2 ตุลาคม 2565 (07.00 น.) จากข้อมูลพบว่า;

 1. เขื่อนและฝายต้นน้ำมูล, ชี 8 แห่ง พบว่า;
  ■5 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง≥90% คือ เขื่อนสิริธร, จุฬาภรณ์, อุบลรัตน์, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง
  ■2 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>80% คือ เขื่อนลำปาว, ลำแซะ
 2. ข้อมูลเฝ้าระวังระดับน้ำ 3 จังหวัด 25 สถานี;
  ■ ส่วนมากน้ำสูงระดับมากสีแดง ” วิกฤต” เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่ง 18 สถานี ;
  – จ.อุบลราชธานี (8/12) , สถานี M.7 เพิ่ม 18 Cm.
  – จ.ศรีสะเกษ (8/8)
  – จ.ยโสธร (2/5)
 3. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80
 4. พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ:
  ★ จำนวน 39 อำเภอ, 178 ตำบล, 1,085 หมู่บ้าน ประชาชน 17,858 คน, 76 ศูนย์พักพิง
 5. รายงาน Event Based Surveillance โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ;
  ★ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 67, โรคระบบทางเดินอาหาร 9, น้ำกัดเท้า 401, ผื่นคัน 420 และ สัตว์มีพิษกัดต่อย 2 ราย
  ■ สรุป:
 6. ในพื้นที่ลุ่มใกล้แม่น้ำหลายพื้นที่ มีน้ำท่วม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง “ระดับวิกฤต” กระทบต่อสุขภาพ, การดำรงชีวิต ปชช.
  2.มีรายงาน ปชช.อพยพ ไปจุดพักพิงรวม 76 จุดใน 3 จังหวัด (อบ.58, ศก.17, ยส.1)
  เพื่อโปรดทราบ
  SAT.: Flooding response