ผลการปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2566

ครั้งที่/รอบ/ปีรายละเอียดแบบฟอร์มรายงาน PAเอกสารนำเสนอ
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 4/2566
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3/2566
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 2/2566
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 1/2566
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 4/2565
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3/2565
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 2/2565
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 1/2565
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3/2564
ผลการปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3/2563