ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

#เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

#เรียน นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้