ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานีในกีฬาฟุตบอลประเพณีสร้างมิ่งคัพ_ภก.คำภีร์

โดย : ภก.คำภีร์ เขตมนตรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี