ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intestinal parasites Capillaria philippinensis, Sisaket hospital

โดย : นายอเนก จัดดี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ