ชื่อผลงาน : ปัจจัยทำนายการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  • Clinical characteristics and risk factors associated with severe COVID-19 pneumonia

โดย : นายฐานุพงศ์ เอี่ยมวรกิตติ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ