ชื่อผลงาน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานราชการ ในเขตสุขภาพที่ 10

โดย : นายกิตติพศ ดำบรรพ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10