หน้าแรก

previous arrow
next arrow
PlayPause

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระดับประเทศ / เขตสุขภาพที่ 10

ข่าวผู้บริหาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

Nicky

2 สิงหาคม 2565

Nicky

2 สิงหาคม 2565

Nicky

1 สิงหาคม 2565

Nicky

31 กรกฎาคม 2565

Nicky

29 กรกฎาคม 2565

อ่านข่าวผู้บริหารทั้งหมด >>


ประชุม / กิจกรรม / ภารกิจ ระดับเขตสุขภาพที่ 10

Nicky

2 สิงหาคม 2565

ประชุม/ภารกิจเขตสุขภาพ ทั้งหมด >>


รางวัล / ผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10

ผลงานวิชาการกลางปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ชมผลงานวิชากาทั้งหมด >>

รางวัล GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10

  • Product innovation : [ชนะเลิศ] — ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ——
  • Product innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 1] เค้กข้าวอนามัย รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
  • Product innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 2] ปรับปรุงเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
  • Process innovation : [ชนะเลิศ] — ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ——
  • Process innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 1] แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง COVID-19 รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  • Process innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 2] การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุขของอำเภอไพรบึง รพ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
  • Process innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 2] ตลาดนัดสีเขียว GREEN Market ในรพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  • COVID innovation : [ชนะเลิศ] — ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ——
  • COVID innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 1] กล่องพ่นยาป้องกันโควิด รพ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
  • COVID innovation : [รองชนะเลิศอันดับ 2] Rubber dam sheet ประยุกต์ รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมของเรา ชาวสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

กิจกรรมสนง.เขต 10 ทั้งหมด >>

ปฏิทินกิจกรรมสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
132
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Feb/2021
135,057